benefičný večer, 27. augusta 2009, 19.00 Mariánske nám.

Kontaktné informácie

Organizátor podujatia:

BENO

Mariánske námestie 17
010 01 Žilina

tel.: 041 / 5620 867
        0902 895 551

e-mail: benoshow@benoshow.sk


Stránky zdarma vytvorila a prevádzkuje:


MaM Multimedia, s.r.o.
Dolný Val 118/64
010 01 Žilina

tel.: 041 / 5000 610
e-mail:
mam@mam.sk
web: www.mam.sk

  

benefičný večer, 27. augusta 2009, 19.00 Mariánske nám., www.benoshow.sk