benefičný večer, 27. augusta 2009, 19.00 Mariánske nám.

Poslanie BENOSHOW

BENOSHOW - už tradičné benefičné podujatie

Od jeho premiéry v roku 2000 sa organizátori snažia spojiť charitatívnu myšlienku so zábavou a pomáhať tým, ktorí takúto pomoc najviac potrebujú – malým a mladým ľuďom postihnutým zákernými chorobami, resp. podporou zariadení, v ktorých sa títo pacienti liečia.

Túto šľachetnú myšlienku v jej histórii podporili svojím vystúpením aj mnohí známi slovenskí umelci a interpreti. V sekcii podporili sme nájdete prierez všetkými doterajšími ročníkmi.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí neváhajú každoročne podporiť túto ušľachtilú myšlienku!!!

benefičný večer, 27. augusta 2009, 19.00 Mariánske nám., benoshow.sk